dokudan-slider
Mesleki Çalışmalar
Boşanma ve Manevi Tazminat Talebi

Boşanma aşamasında veya boşanmaya sebep olan olayları yaşarken, boşanmak üzere olduğumuz eşe bazen içimizden bazen de dışımızdan söylenir dururuz. Onun yaptıkları yüzünden ne acılar çekmişizdir, geceleri artık uyuyamıyoruzdur, iki yılda 20 yıl yaşlandırmıştır bizi, anti-depresan ilaçları kullanmaya başlamışızdır. Bütün bu yaptıkları yanına kar mı kalacaktır? Boşanmak onun için ödül gibi bir şeyken kim verecektir bize çektirdiği acıların cezasını?

Manevi tazminat davası

İşte bu esnada manevi tazminat davası devreye girecektir. Boşanma davası açan kişi boşanma ile birlikte kendi zararları için eşinin kusurunu, bu kusurun kendinde yarattığı acıyı ve eşinin maddi durumunu dikkate alarak makul bir miktarda manevi tazminat talep edebilir. Boşanma ile birlikte manevi tazminat isteyen taraf, talep ettiği miktar için mahkeme veznesine harç ödemek zorunda da değildir. Boşanma davası bazen kusurlu olan eş tarafından da açılabilir. Bu durumda manevi zarara uğrayan kişinin, mahkemeye vereceği cevap dilekçesi ile birlikte karşı dava açarak manevi tazminat istemesi mümkündür.

Manevi tazminat talebinin şartları

Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için tazminat istediğimiz tarafın kusurlu olması gerekmektedir. Kanun bu kişinin ağır kusurlu olmasını değil, kusurlu olmasını yeterli bulmuştur. Eşini aldatan taraf, psikolojik ya da fiziksel şiddet uygulayan ve tavırları ile boşanmaya yol açan kişi “kusurlu” kabul edilmektir. Diğer şart ise tazminat isteyen tarafın boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik haklarının zedelenmiş olmasıdır. Hakim, boşanmaya sebep olan olayların mahiyetine ve davacı tarafın duyduğu elem ve üzüntünün derecesine bakarak bu şartın gerçekleşip gerçekleşmediğine karar verebilir. Aynı boşanma sebebi nedeniyle bir kişi çok ağır bir üzüntü ve acı yaşarken bir başkası bundan etkilenmeyebilir ya da etkisi daha hafif hissedilebilir. İşte manevi tazminata hükmedilip hükmedilmeyeceği ya da miktarı belirlenirken bu husus dikkate alınacaktır.

Ne kadar manevi tazminat alabilirim?

Manevi tazminat miktarı hakim tarafından belirlenecektir. Miktarın belirlenmesinde yukarıda belirttiğim gibi çekilen üzüntünün, acının derecesi ile eşin kusur derecesi önemlidir. Ancak bunun yanında tarafların ve özellikle tazminatı ödeyecek kişinin maddi durumu önemli bir etkendir. Hukukumuz manevi tazminatın “zenginleşme aracı” olarak kullanılmasını kabul etmemektedir. Bu nedenle aynı acıyı çeken ve maddi durumu iyi olan bir eş için yüksek miktarda manevi tazminata hükmedilirken, maddi durumu iyi olmayan tarafa “zenginleşmesin” diye daha düşük miktarda tazminat ödenmesine hükmedilebilir.

Açtığınız boşanma ve manevi tazminat talepli davada mahkeme boşanmanıza ve size bir miktar tazminat ödenmesine karar vermişse bu tazminat miktarını icraya koyabilmeniz yani tahsil edebilmeniz için kararın kesinleşmesi gerekmektedir. Yani bu kararı karşı taraf temyiz etmişse bu karar Yargıtay tarafından onanmadan manevi tazminatı talep etme hakkınız bulunmamaktadır.