dokudan-slider
İnternet Sitemize Hoş Geldiniz
Dokudan Hukuk Bürosu, Av. Nazan Şenol Dokudan tarafından kurulmuştur.
Büromuz “karşılıklı güven” ve “Gizlilik” prensiplerinden yola çıkarak hizmet verdiği
gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda etkin,
kaliteli ve hızlı hizmet verme anlayışı üzerine kurulmuştur.

Şirketler Hukuku

Şirket ana sözleşmesi hazırlanması, şirket kuruluşuyla ilgili belgelerin hazırlanması, şirket ana sözleşmelerinin yeni mevzuat uyarınca uyumlu hale getirilmesi.

devamı

Fikri Haklar Hukuku

Marka, patent ve tasarımlarla ilgili her türlü davalar, marka, patent ve tasarım başvurusu ve tescili, itiraz, devir, markada isim ve adres değişikliği, marka ihlali.

devamı

Aile Hukuku

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, maddi ve manevi tazminat, nafaka davaları, mal rejiminin tasfiyesi ve katkı payı alacağı davası, Yurt dışında alınan boşanma kararının tanınması.

devamı

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, El atmanın önlenmesi davası, tapu iptal ve tescil davaları, Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul edinmesi.

devamı

Anayasa Mahkemesi

Anayasa veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan ve korunan hakların ihlali halinde önce Anayasa Mahkemesi’ne ardından da Avrupa İnsan Hakları...

devamı

İcra Hukuku

Alacakların tahsiline yönelik icra ve iflas takipleri, haciz konulması/kaldırılması, müvekkil aleyhine açılan icra takiplerinde müvekkilin haklarının korunması.

devamı

İş Hukuku

İşçi veya işverenin İş Kanunu çerçevesinde menfaatlerinin korunması, İşten çıkarma sürecinde işveren ve işçinin haklarını korumak üzere danışmanlık ve iş sözleşmesi.

devamı

Miras Hukuku

Vasiyetname, miras ve mirastan feragat sözleşmelerinin hazırlanması, Mirasçılık belgesinin (Veraset) alınması, mirasta defter tutulması, veraset beyannamesi verilmesi.

devamı

Yabancılar Hukuku

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, çalışma ve oturma izni başvuruları Yabancılar adına kamu kurum ve kuruluşlarında başvuru ve takip...

devamı

Kira Hukuku

Kira sözleşmelerinin hazırlanması, fesih ihtar ve protokollerinin hazırlanması Kira tespiti ve bedelinin artırılması, uyarlama ve tahliye davaları.

devamı

​Sözleşmeler Hukuku​​​​

Mal alım/satım, hizmet sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, Bayilik/Distribütörlük, franchise, eser sözleşmeleri, telif hukuku ve iş hukukundan doğan sözleşmeler.

devamı

​Vakıf ve Dernek Mevzuatı​​​​

Vakıf ve Dernek tüzüğünün hazırlanması, Kuruluş işlemlerinin yürütülmesi, Resmi kuruluş sağlandıktan sonra mevzuat uyarınca yapılması gerekli...

devamı

​Sağlık Hukuku​​​​

Sağlık hukuku kapsamında hasta hakları, hekimlerin ve hastanelerin hukuki ve cezai sorumlulukları, malpraktis davaları, hastane, diyaliz merkezleri...

devamı

​İdare Hukuku​​​​

İdari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde ve Danıştay’da açılacak İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdareye yapılacak başvurular, Belediyelerin imar ve iskan...

devamı

​Ceza Hukuku

Soruşturma Aşamasının Takibi, Kolluk ve Savcılık aşamasında her türlü hukuki yardım, Suç duyurusunda bulunma, Delil Tespiti, Sulh Ceza Mahkemesi...

devamı